Privacy Statement
VMV cad-adviseurs respecteert uw privacy. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt en om onze service aan u, zo goed mogelijk, te kunnen leveren.

VMV cad-adviseurs zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen zonder uw toestemming. U kunt op elk moment contact met ons opnemen, als u uw geregistreerde gegevens wilt opvragen, corrigeren of verwijderen. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons beleid kunt u contact met ons opnemen.

Formulieren
Op onze internet pagina's hebben wij een aantal formulieren waarmee u contact met ons op kan nemen, bijv. voor extra informatie. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u daarmee, later, de door u gewenste informatie te doen toekomen.

Cookies
Hoewel wij het gebruik van cookies zo veel mogelijk vermijden, kan het zijn dat op een deel van onze internet pagina's, nu of in de toekomst, toch cookies worden gebruikt, omdat wij u op die manier beter van dienst kunnen zijn.

U kunt uw browser zo configureren dat u wordt gewaarschuwd als u een cookie ontvangt, zodat u zelf kan beslissen of u deze wil accepteren. Ook kunt u opgeven de cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help pagina's van uw browser.

Logfiles
Uw bezoek aan onze internet pagina's wordt vastgelegd in bestanden. Het gaat hier om het ip-nummer of de naam van de machine die onze website opvraagt, de tijd, de naam van het object en het browsertype. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze informatievoorziening verder verbeteren.

Externe links
Op onze internet pagina's staan ook een aantal links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid, en verwijzen u hiervoor naar de informatie die zij hierover zelf publiceren.