Image

De VMV methodiek wordt al door ons ontwikkeld sinds 1987 en is in gebruik bij architecten, aannemingsbedrijven, woningbouwcorporaties en gemeentelijke bouwkundige diensten door heel Nederland. De methodiek wordt vanwege zijn efficiëntie en open karakter toegepast bij een flink aantal grote architectenbureaus in Nederland.

Eigenschappen

In alle bouwdelen zijn ten behoeve van schaal en fase verschillende representaties opgenomen. Op elk gewenst moment kan de tekening omgeschakeld worden naar de gewenste representatie. De aanwezige representaties zijn: Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Bestektekening, Werktekening, Verkooptekening en 3D. De verschillende representaties van de onderdelen zijn zodanig op elkaar afgestemd dat er helder overzichtelijke en daardoor beter leesbare tekeningen ontstaan.

In de methodiek wordt een scheiding gemaakt tussen overzichtstekenwerk en details. Hiermee wordt voorkomen dat er in een te vroeg stadium te gedetailleerd wordt getekend. Het wordt op deze manier aantrekkelijk om het gebouwmodel echt van grof tot fijn te ontwikkelen. Door middel van referenties is het echter wel mogelijk om het overzichtstekenwerk te toetsen aan de detaillering.

De methodiek gaat uit van een zeer systematische opzet van het tekenwerk. Het tekenwerk wordt opgezet als gebouwmodel waarbij een vaste indeling in gebouwdelen wordt gemaakt. Voordelen van deze methodiek zijn dat wijzigingen altijd integraal zijn door te voeren en dat efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid van het tekenwerk sterk verbeterd. De uit-eindelijk te maken plot-tekeningen verwijzen met zelf in te stellen parameters naar de modeltekeningen.

Er van uitgaand dat een tekenaar altijd op zoek is naar de meest betrouwbare weg om zijn doel te bereiken hebben we de methodiek opgebouwd rond enkele zeer compacte afsprakenbladen. Zo zijn er afspraken over benamingen van bestanden en onderdelen. De lagenindeling van tekeningen en bibliotheek zijn afgestemd op de NL-SfB en deze zijn op haar beurt weer gekoppeld aan de standaard IFC classificeringen. Deze afspraken zijn uiteraard on-line te raadplegen.

Adomi beschikt over een zeer geavanceerde converter die in combinatie met de conversietabellen van onze methodiek direct bruikbare DXF of DWG tekeningen oplevert. Om relaties zonder BIM-programma te voorzien van tekeningen beschikt Adomi over een interne PDF-printer.

Voor het plaatsen van bouwkundige onderdelen vanuit de bibliotheek is er een zelf indeelbare selector waarmee door middel van een boomstructuur snel de gewenste onderdelen te vinden zijn. Voor het aanmaken van b.v. wanden, vloeren en binnen- en buitenkozijnen zijn buitengewoon gebruiksvriendelijke hulpprogramma's ontwikkeld.