Clipping Masks in LayOut

In deze video laat Josh Reilly zien dat het gebruik van Clipping Masks in LayOut het resultaat veel levendiger kunnen
maken.